قابل توجه مشتریان محترم خودروی B30 | بهمن موتور
قابل توجه مشتریان محترم خودروی B30

قابل توجه مشتریان محترم خودروی B30

  • تاريخ انتشار : دوشنبه 8 بهمن 1397
قابل توجه مشتریان محترم خودروی B30

قابل توجه مشتریان محترم خودروی B30
(تکمیل وجه نشده با موعد تحویل آبان و آذر)

در خصوص تعهدات خودروی B30 با موعد تحویل آبان و آذر سال جاری که تا کنون نسبت به تکمیل وجه اقدام ننموده اند به استحضار می رساند که تا این تاریخ هیچ گونه مکاتبه و یا توافقی از جانب مبادی ذیربط با این شرکت در خصوص تعیین قیمت خودروی B30 صورت نگرفته است. لازم به ذکر است پس از حصول نتیجه و کسب توافق در خصوص قیمت، نسبت به اطلاع رسانی به مشتریان محترم اقدام خواهد شد.