بهمن موتور

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1257

 • نام و نام خانوادگی: عباسقلی افشارنیا
 • شهر: خوی
 • تلفن فروش: 36441213-044 تلفن خدمات پس از فروش: 36453543-044
 • نمابر فروش: 36444396-044 نمابر خدمات پس از فروش: 36444396-044
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: خوی، بلوار مطهری، نرسیده به میدان هواشناسی
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1256

 • نام و نام خانوادگی: خالد شاهیجانی
 • شهر: بوکان
 • تلفن فروش: 46271466-46234061-044 تلفن خدمات پس از فروش: 46271466-46234061-044
 • نمابر فروش: 46257297-044 نمابر خدمات پس از فروش: 46257297-044
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: بوکان، جاده میاندوآب، روبروی دانشگاه پیام نور و روبروی جایگاه CNG
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1258

 • نام و نام خانوادگی: جوانشیر اشرفی وند
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32349384-044 تلفن خدمات پس از فروش: 32349384-044
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: ارومیه- خیابان شیخ شلتوت- روبروی بانک صادرات- نبش 24 متری پیروزی
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1259

 • نام و نام خانوادگی: هادی جوانمنش
 • شهر: ارومیه
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32720140-044
 • نمابر خدمات پس از فروش: 32722091-044
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: ارومیه- بلوار فرودگاه- روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳